Norge

Print

Home / Norge

Hva er FNs Global Compact

"Global Compact er et verdifullt nettverk hvor vi henter impulser, får tilgang til hjelpemidler og verktøy i arbeidet med samfunnsansvar. Nettverket hjelper oss til å ligge i forkant. Som investor setter Storebrand høye krav til selskapene vi investerer i. Etterlevelse av Global Compacts prinsipper er ett av flere viktige kriterier som vi måler selskaper i forhold til. Vi benytter også disse prinsippene i dialogen med våre leverandører, og erfarer at Global Compact har bidratt til å forbedre måten vi driver vår egen forretning på."

Idar Kreutzer, konsernsjef, Storebrand

FN lanserte i 2000 Global Compact som et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. I dag er Global Compact verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med over 7000 deltagere, hvorav over 5200 bedrifter fra 130 land. Over halvparten av deltagerne er små og mellomstore bedrifter. 

Global Compact baserer seg på ti grunnleggende prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Prinsippene er hentet fra internasjonalt vedtatte konvensjoner, og danner derfor et felles verdigrunnlag for næringslivet globalt. Global Compact representerer en global referanseramme for næringslivet når det gjelder hva samfunnsansvar innebærer.

Bedrifter som slutter seg til Global Compact forplikter seg til å gjøre sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med disse ti prinsippene.

Global Compact har to hovedmålsettinger:

• Å gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden
• Å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling

Se også publikasjonen: FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

For en oversikt over norske bedrifter og organisasjoner som har sluttet seg til Global Compact, se her.
 

Last update: 2014-01-09