Home / Norge / Rapportering

Rapportering

Som Global Compact deltager forplikter bedriften seg til å rapportere en gang i året på fremdriften med å implementere Global Compact og de ti prinsippene i bedriftens strategi og daglige drift.

Denne fremdriftsrapporten kalles Communication on Progress (COP) rapporten.

Rapporten er en kommunikasjon fra bedriften til bedriftens omgivelser og interessenter (for eksempel investorer, forbrukere, sivilsamfunnet og myndigheter) om hvordan bedriften overholder sin forpliktelse til Global Compact.

Formålet med rapporteringskravet er:

  • Å fremme åpenhet (transparency) og ansvarlighet (accountability
  • Å frembringe gradvis forbedring av deltagernes praksis på de fire hovedområdene
  • Å beskytte Global Compacts integritet som initiativ
  • Å utvikle en database med oversikt over bedrifters aktiviteter i forhold til samfunnsansvar
     

Når må første rapport sendes inn?

COP rapporten er en viktig demonstrasjon av en bedrifts forpliktelse til Global Compact og de ti prinsippene.

Den første COP rapporten må sendes inn to år etter at bedriften sluttet seg til Global Compact.

Dersom bedriften ikke overholder rapporteringskravet vil dette først resultere i en endring av bedriftens deltagerstatus i Global Compact til ikke-kommuniserende ("non-communicating"). Denne endrede statusen markeres med en gul advarselstrekant ved siden av bedriftens navn på Global Compacts hjemmeside.

Bedrifter som har vært ikke-kommuniserende i ett år fjernes fra Global Compacts deltagerliste. Disse bedriftene har ikke lov til å kalle seg Global Compact deltagere.

I oktober 2009 var over 1000 bedrifter fjernet fra Global Compacts deltagerliste som følge av at de ikke overholdt rapporteringskravet.
 

Hvilke krav stilles til rapporten?

Det er ingen krav til hva bedrifter skal rapportere på, og hvor lang end COP skal være. Dette er opp til hver enkelt bedrift å avgjøre, noe som gjør at innholdet og omfanget av disse rapportene varierer fra bedrift til bedrift avhengig blant annet av bedriftens størrelse, hvilken bransje den tilhører og hvor den holder til.

Men selv om formatet og innholdet er fleksibelt må en COP rapport inneholde tre viktige elementer:

  1. En uttalelse fra bedriftens toppleder (administrerende direktør eller styreleder) som uttrykker fortsatt støtte til Global Compact og som fornyer bedriftens forpliktelse til initiativet og de ti prinsippene.
  2. En beskrivelse av de konkrete aktiviteter og handlinger bedriften har gjennomført, i tillegg til eventuell ny policy og nye systemer bedriften har utarbeidet, i det foregående regnskapsår for å implementere Global Compact prinsippene og for å støtte bredere utviklingsmålsettinger. I løpet av de 5 første årene en bedrift deltar i Global Compact må minst to av de tematiske områdene rekkes av rapporten (menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, anti-korrupsjon). Etter 5 år skal alle fire områder dekkes. Dersom bedriften ikke har aktiviteter på alle områdene, eller knyttet til alle prinsippene, holder det at bedriften avklarer dette i rapporten og eventuelt sier noe om hvordan bedriften har tenkt til å angripe de øvrige prinsipper om områder i fremtiden.
  3. En beskrivelse av resultater og/eller forventede resultater, helst ved bruk av indikatorer og mål.


Det er ikke krav om at organisasjoner (non-business) som deltar i Global Compact skal rapportere.
 

Er det et krav om at man utarbeider en separat COP rapport?

Nei. En bedrift kan sende inn COP rapporten enten som del av bedriftens egen årsrapport, eller som del av en eksisterende bærekraftrapport eller eventuelt som en separat COP rapport.

Global Compact oppfordrer bedrifter til å rapportere på dette som del av bedriftens eksisterende rapporteringskanaler, som for eksempel bedriftens årsrapport.
 

Hjelpemidler til rapportering

Global Compact sekretariatet har sammen med partnere utarbeidet en rekke hjelpemidler og verktøy som bedrifter kan benytte seg av i prosessen med å utarbeide en COP rapport. Finn mer informasjon her.

Mange litt større bedrifter velger å benytte seg av Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringssystem når de utarbeider COP rapporten til Global Compact. Les mer om GRI her.

For mindre bedrifter som ikke har kapasitet eller ressurser til å rapportere i henhold til GRI kan forskjellige skjemaer benyttes til hjelp. Last ned skjemaene her.
 

Hvordan avleverer man COP rapporten?

Bedriftens fremdriftsrapport skal publiseres i Global Compacts offentlige database slik at den blir tilgjendelig for offentligheten via Global Compacts hjemmeside.

Rapporten legges ut av bedriften selv gjennom Global Compacts hjemmeside (logg inn på deltagersiden med login og passord og last opp rapporten derfra). Det tar kun ca. 10 minutter å laste opp rapporten.


Les mer om rapporteringskravet her.

Last update: 2010-01-29