Sverige

Print

Home / Sverige

Global Compact in Sweden

Svenska företag var tidiga i att ansluta sig till Global Compact. På samma sätt var det ett antal svenska CSR-ansvariga som var med när det nordiska nätverket etablerades. De är nu hög tid att reaktivera den svenska delen av det Nordiska Nätverket.

Det svenska nätverket koordineras av Susanna Zeko, Policy Direktör i Internationella Handelskammarens (ICC) Svenska Nationalkommitté.

Vid frågor kontakta Susanna på telefon 08-440 89 22 eller 073-533 38 80.

Nästa Nordiska Nätverksmöte äger rum i Stockholm den 4 - 5 november 2014.

Last update: 2014-06-25